شرکت دانش بنیان ابتکار ایمن ساز - ناخدا روزبه نخستین

man basket - x900 من بسکت ( ایکس900)

قیمت محصول : : تماس با ما

man basket transfer (x900)

این سبد با اسکلت آلومنیومی دور سیم بکسلی جهت جابجایی افراد  با وزن محدود بخصوص جابجایی پرسنل کشتی ها و سکوهای دریایی و سکوهای نفتی که نیاز به یک سبد مخصوص حمل نفر دارد ،  حائز اهمیت است و از ملزومات اساسی سکوهای نفتی می باشد که توسط جرثقیل های سکوها جابجایی را انجام می دهد .

این سبد بسته به نوع آن می تواند4  8  12  نفر از افراد پرسنل را از کشتی به سکوهای نفتی و یا از سکوهای نفتی به کشتی جابجا کند . ضمنا حمل بار یا وسیله دیگری با وزن محدود جهت جابجایی از سکو به کشتی یا از کشتی به سکو میتواند مفید باشد  . 

ضمنا این سکو توانایی جابجایی مجروح در شرایط سخت و اضطراری بخصوص در هوای طوفانی را دارد .

این کالا گواهینمامه معتبر از موسسه رده بندی ایرانیان (ICS) رادریافت کرده است .