شرکت دانش بنیان ابتکار ایمن ساز - ناخدا روزبه نخستین

helicopter under water escape training simulator-HUTE شبیه ساز هلیکوپتر هنگام سقوط در آب

قیمت محصول : : contact with us

اين شبيه‌ساز به نحوي طراحي گرديده است كه درجه داران ، افسران ، خلبانان ، تكنيسين‌ها ، فرماندهان ،چه نظامي و چه غير نظامي  خطرات سقوط و واژگون شدن ، كج شدن ، غوطه‌وري و طرز فرار و نجات جان خود را در هنگام سقوط بالگرد در آب آموزش ببيند تا در مواقع اضطراري جان خلبان ، كمك خلبان ، تكنيسين بالگرد ، افسران ، درجه داران و فرماندهان كه با بالگرد به جايي مأموريت مي‌روند در مواقع حوادث نجات يابند .  دستگاه مورد نظر قابليت حركت عمودي از بالا به پايين و فرو رفتن در آب  از ارتفاع حدوداً چند متري متري ( بستگي به اسكلت استخر ) و برعكس آن را دارا مي‌‌باشد . - دستگاه قابليت چرخش در آب از زاويه صفر تا 180 درجه در هر طرف و در مجموع 360 درجه  را دارا مي باشد ( واژگوني كامل بالگرد در آب )  و مي تواند در هر زاويه دلخواه اعلام شده ثابت گردد .( باسرعت 180 درجه در 5 ثانيه ) - ايمني پرسنل در كابين توسط  استاد ، مربي، سر مربي ،  غواصان ، اپراتور هلي كوپتر ، دستيار اپراتور ، غريق ها نجات ، و پزشك  آموزش ديده در داخل هلي كوپتر و بيرون آن در استخر با رعايت دستور العمل انجام مي گيرد .

مشخصه فنی :

1- سيستم هيدروليك

 2- قابليت و توانايي عملياتي : - دستگاه شبيه‌ساز بالگرد در مقابل فشار وارده آب در هنگام فرو رفتن در آب و چرخيدن مقاومت زيادي را دارد و در آب گرم و سرد و آب داراي كلر مقاوم است .

و از بيست و يكمين جشنواره خوارزمي و همچنين از سازمان جهاني مخترعين IFIA جايزه گرفته است .

شماراه ثبت اختراع  : 40678