شرکت دانش بنیان ابتکار ایمن ساز - ناخدا روزبه نخستین

Multipurpose ship simulator in storm mode at sea شبیه ساز قایق در شرایط طوفانی

قیمت محصول : : تماس با ما

شبیه ساز قایق در شرایط طوفانی

Multipurpose ship simulator in storm mode at sea

بهترين آموزش زماني انجام ميگيرد كه افراد در محيطي شبيه سازي شده و با ضريب ايمني بالا آموزش ببينند  از آنجائيكه افسران درجه دران و سربازان نيرو هاي مسلح سه گانه بويژه تكاوران نيروي زميني و هوايي و دريايي بايد بتوانند در كشتي هاي جنگي و ناوچه ها و بويژه قايق هاي تند رو مهارت هاي لازم را براي تير اندازي با توجه به مواج بودن دريا و رولينگ و پيچينگ هاي قايق كسب كنند ، اين سيميلاتور طراحي گرديده است . كه در خشكي نصب مي گردد وبا حركات خود  تمام حالات دريا را در قايق ايجاد مي كند و افراد با تير اندازي به سيبل مي توانند مهارت هاي لازم را كسب نمايند .

گواهی نامه اخذ شده :

شماراه ثبت اختراع  : 51462