شرکت دانش بنیان ابتکار ایمن ساز - ناخدا روزبه نخستین

smoke room simulator شبیه ساز اتاق دود

قیمت محصول : : تماس با ما

اتاق دود

Smoke room
(firefighting and firefighting training and rescue of the injured)
and ( For combat training and hostage rescue

يكي از مهارت هاي مهم نظامي در رزم گروگان گيري قرار گرفتن در شرايط يك اتاق فضاي بسته است . در عمليات رزمي نجات گروگان بيشتر اوقات از نارنجك هاي دود زا استفاده مي نمايند تا بتوانند پس از آن عمليات كرده و گروگانه را نجات دهند . اين شبيه ساز ميتواند اتاق پر از دود را شبيه سازي نموده و نيروي انتظامي و ارتش مهارت كافي را در اين شرايط براي آزاد سازي گروو عمليات رزمي كسب نمايند .

ضمنا برای آموزش پدافند غیر عامل و آموزش آتش نشانی و اطفاء ساختمان ها و مراکز حساس نظامی و نجات مصدوم از داخل ساختمان کاربرد بسیار خوبی دارد .

مشخصه فنی :

اين شبيه ساز در سه  اندازه و مدل ( یک طبقه region A– دو طبقه region B – و دو طبقه+ نیم طبقه region C )

گواهی نامه اخذ شده :

شماراه ثبت اختراع  : 65078