شرکت دانش بنیان ابتکار ایمن ساز - ناخدا روزبه نخستین

Hydraulic steering system simulator سیستم سکانداری هیدرولیک

قیمت محصول : : تماس با ما

سیستم سکانداری هیدرولیک

Hydraulic steering system simulator

با آموزش توسط اين شبيه ساز عميليات سكان در يك نگاه قابل مشاهده و رديابي مي باشد كه دانشجو همزمان با حركت سكان مي تواند تيغه سكان را ببيند و ميزان زاويه آن و چگونگي سمت حركت آن را بسنجد . دانشجو مي تواند با درجه بندي موجود در پانل سكان ميزان انحراف كشتي را محاسبه و آن را اعلام نمايد . - پس از تمام به راست يا چپ ( 35 درجه ) شبيه ساز به حالت دستي در مي آيد و بنابراين مي تواند 2 درجه آزادي ديگر به حركت به چپ يا راست بيفزايد كه يكي از درس هاي مهم سكان داري ميباشد .

شماره ثبت اختراع 80433