شرکت دانش بنیان ابتکار ایمن ساز - ناخدا روزبه نخستین

Fire hoses testing machine دستگاه تست شیلنگ های اتش نشانی

قیمت محصول : : تماس با ما

دستگاه تست شیلنگ های اتش نشانی

Fire hoses testing machine

آتش نشانان در هنگام اطفاء حريق زماني كه از شيلنگ هاي آتش نشاني براي اطفاء حريق استفاده مي نمايند گاهاً با پوسيدگي و پارگي و يا سوراخ و نشتي شيلنگ ها مواجه مي گردند كه اين امر آنان را در اطفاء حريق دچار مشكل نموده و سرعت انجام اطفاء را كاهش مي دهد كه مي تواند خطرات جاني و مالي جبران ناپذيري را در بر داشته باشد آن هم بخاطر عدم كنترل و تست شيلنگ  ها قبل از عمليات كه ايجاد يك سوراخ سوزني بسيار كوچك در هنگام آتش سوزي هاي بزرگ به يك سوراخ بزرگ تبديل گرديده و عمليات اطفاء را دچار اخلال مي نمايد  .  از آنجايي كه شيلنگ هاي آتش نشاني در مراكز مختلف آتش نشاني كشور پس از مدتي بلا استفاده ماندن در اثر پوسيدگي و عوامل مختلف آسيب مي بينند آتش نشانان را در اطفاء حريق با مشكل مواجه مي نمايد . اين دستگاه با هدف رفع اين مشكل و عيب يابي شيلنگهاي بدون استاندارد  آتش نشاني طراحي گرديده است .  مي توان هر 6 ماه شيلنگ ها ، سر شيلنگ ها و كانكشن هاي مربوطه را تست كرد  . مي تواند در مراكز حساس نظامي و انتظامي و پادگان و ارتش ، سپاه و نيروي انتظامي بسيار مفيد باشد و در هنگام آتش سوزي و عمل كردن ناقص شيلنگ هاي پاره و معيوب ، اهميت آن نمايان گردد زيرا از خسارات جاني و مالي جلوگيري مي نمايد  .