شرکت دانش بنیان ابتکار ایمن ساز - ناخدا روزبه نخستین

GYROSCOPE SIMULATOR شبیه ساز ژیروسکوپ خلبان

قیمت محصول : : تماس با ما

Gyroscope شبیه ساز ژیروسکوپ خلبان

GYROSCOPE SIMULATOR

يكي از مشكلات مراكز آموزشي دريايي فضايي و خلباني چتر بازي- تكاوري آزمايش چگونگي رفتار كاربر در مقابل حركات مختلف و تست ميزان تحمل كاربر در مقابل تنش ها و حركات تعادلي ايجاد شده توسط سفينه فضايي ، هواپيما و بالگرد و..... مي باشد . هدف از اين اختراع ايجاد ساز كار مناسب براي استفاده اين وسيله مهم و انجام تحقيقات مختلف توسط دانشمندان ايراني در مراكز اموزشي و تحقيقاتي هوا- فضاي كشور عزيزمان ايران مي باشد . استفاده اصلي اين شبيه ساز در مورد حفظ تعادل خلبانان ، كمك خلبانان ، چتربازان و تكاوران مي باشد كه دچار دريا گرفتگي مي شوند و حتما مي تواند خلبانان و فضانوردان و چتر بازان را آموزش استقامت در شرايط نامتعادل دهد .