شرکت دانش بنیان ابتکار ایمن ساز - ناخدا روزبه نخستین

man transfer basket - x800 من بسکت (ایکس800)

قیمت محصول : : تماس با ما

man basket transfer (x800)

این سبد دور طنابی جهت جابجایی افراد  با وزن محدود بخصوص جابجایی پرسنل کشتی ها و سکوهای دریایی و سکوهای نفتی که نیاز به یک سبد مخصوص حمل نفر دارد ، حائز اهمیت است و از ملزومات اساسی سکوهای نفتی می باشد که توسط جرثقیل های سکوها جابجایی را انجام می دهد .

این سبد بسته به نوع آن می تواند  4  و 8 و 12 نفر از افراد پرسنل را از کشتی به سکوهای نفتی و یا از سکوهای نفتی به کشتی جابجا کند . ضمنا حمل بار یا وسیله دیگری با وزن محدود جهت جابجایی از سکو به کشتی یا از کشتی به سکو میتواند مفید باشد  . 

این کالا گواهینمامه معتبر از GSC کانادا و استاندارد ISO 10002  و موسسه رده بندی ایرانیان (ICS) دریافت کرده است .