شرکت دانش بنیان ابتکار ایمن ساز - ناخدا روزبه نخستین

Multipurpose aircraft simulator for survival at sea and airport شبیه ساز هواپیمای چند منظوره برای بقا در دریا و فرودگاه

قیمت محصول : : تماس با ما

شبیه ساز  هواپیمای چند منظوره  برای بقا در دریا و فرودگاه

Multipurpose aircraft simulator for survival at sea and airport

سقوط هواپيما در مواقع خاص و شرايط ويژه كه در پي آن بخشي از هواپيما و مسافرين سالم مانده است و بايد بسرعت خود را از وضعيت موجود نجات دهند و نياز به تلاش و مبارزه جهت رهايي از وضع بحراني ميباشد كه معمولا بيشتر آن هنگام landing and takeoff اتفاق مي افتد. - آموزش هايي كه توسط اين شبيه ساز انجام مي گيرد مي توان حريق در هواپيما و اطفاء آن ( مثلا حريق در كابين خلبان يا در كابين هاي خدمه يا در قسمت مسافرين ) - سقوط هواپيما و خروج اضطراري مسافرين و خدمه از هواپيما در هنگام سقوط( چگونگي پيدا كردن مسير درب هاي اضطراري و باز كردن در ها و حساس كردن پله سرسره بادي و چگونگي پريدن بر روي سرسره ها و دور شدن از هواپيما ) بر اساس شرح درس - تمرين عمليات گروگانگيري و حراستي در هواپيما با توجه به اتفاقات و حوادث پيش آمده در چند سال اخير و نيز اينكه وسايل و دستگاههاي شبيه ساز داراي بعد كاملا آموزشي هستند لذا استفاده از اين شبيه ساز به جهت كاهش تلفات جاني در اثر بروز حوادث رفته رفته در صنايع هوايي فرهنگ سازي گرديده و افراد و پرسنل آمادگي براي شرايط بحراني در هنگام سقوط را خواهند.