شرکت دانش بنیان ابتکار ایمن ساز - ناخدا روزبه نخستین

دوره فرار از هلی کوپتر هنگام سقوط در آب دریا (هیوت ) ( HUET )

توضیحات تکمیلی : contact with us

دوره رهایی از هلی کوپتر در زیر آب(HUET)

Helicopter Underwater Escape Training Course

بررسی سوانح هوایی ناشی از نقل و انتقال پرسنل شاغل در ماموریت ها و موارد اضطراری و جنگ که توسط هلی کوپتر انجام میگردد گویای آنست که درصد قابل توجهی از صدمات انسانی ناشی از عدم آگاهی و آموزشهای اولیه پرسنل ذینفع از شناخت خطرات و راه های مقابله با آنست. به همین منظور مدتهاست که طی دوره آموزشی کوتاه مدتی بنام رهایی از هلی کوپتر در زیر آب برای پرسنلی که حداقل 4 بار در طول سال برای تردد دریایی از هلی کوپتر استفاده می نمایند اجباریست و هر سه سال یکبار نیز بازآموزی و تجدید مدرک الزامیست.

در این دوره سعی می گردد با شبیه سازی خطرات بالقوه، شرکت کنندگان را با روش های مقابله و نجات آشنا نمود.

لازم به ذکر است طی دوره برای خلبانان، کمک خلبانان، تکنسین های هلی کوپتری هر 2 سال درمیان اجباری است.

هدف:

هدف از اجرای این دوره آشنایی شرکت کنندگان با خطراتی که ممکن است در هنگام پرواز با هلی کوپتر بر روی سطح آب با آن مواجه گردند و راه های مقابله و نجات از آنان است.

توانایی:

شرکت کنندگان در این دوره در صورت موفقیت و طی دوره قادر خواهند بود بشرط رعایت آموزشهای طی شده در شرایطی که هلی کوپتر بصورت کنترل شده بر روی سطح آب شناور و یا غوطه ور می باشد خود را نجات دهند و بدانند در صورتیکه فرود بصورت کنترل نشده و سقوط به اعماق آب اتفاق افتاد چگونه اقدام نمایند.

مدت:

مدت دوره 8 ساعت تمام است که 2 ساعت آن آموزش تئوری شامل شناخت هلی کوپتر- شناخت خطرات پیش روی و راه مقابله با آنان خواهد بود و 4 ساعت نیز آموزش عملی در داخل آب با بازسازی وضعیت های ممکن توسط شبیه ساز.

مدرک:

به فراگیرانی که دوره را با موفقیت طی نمایند مدرک پایان دوره و به فراگیرانی که دوره را بصورت نیم ترم سپری نمایند مدرک شرکت در دوره اعطاء خواهد شد، این مدرک برای مدت 3 سال ارزش خواهد داشت.

(این مدرک برای خلبانان، کمک خلبانان و تکنسین فنی هلی کوپتر 2 سال می باشد)